Udvalgte resultater fra undersøgelsen

Udsatte og komplekse familier

Børn af fængslede vokser ofte op i mere komplekse og udsatte familier end andre børn. Flere af dem har halvsøskende og flere vokser op i stedfamilier end danske børn generelt, og 12 pct. af børnene anbringes udenfor hjemmet i løbet af deres barndom. Børnenes forældre har oftere psykiatriske diagnoser end forældre generelt: det gælder 29 pct. af fædrene og 24 pct. af mødrene. Over halvdelen af forældrene har folkeskolen som højeste uddannelse, og ca. hver tredje far og hver femte mor har selv været anbragt som barn. (Baseret på registerdata om de 3.903 børn, der havde en forælder i fængsel i hele eller dele af 2013.)

Turbulent skoleliv

Langt de fleste børn af fængslede synes godt om skolen, men de vurderer selv deres faglige niveau som lavere end andre børn. Flere af dem har skiftet skole, flere har pjækket og flere har oplevet mobning end børn generelt. De gør sig tidligere erfaringer med sex, hash og rygning end andre børn, men forskellene jævner sig ud med alderen. (Baseret på spørgeskemaundersøgelse blandt godt 1100 børn og unge på 11, 13, 15 og 17 år, der har eller har haft en far i fængsel.)

Mere berøring med kriminalitet

Børn af fængslede oplever oftere kriminalitet end andre børn, både som ofre og udøvere. Dobbelt så mange er blevet truet eller tævet af børn, som de ikke kender, og blandt de yngste børn har væsentligt flere oplevet fx at få stjålet tøj, iPad eller telefon, end blandt andre børn. De 13- og 15-årige har flere erfaringer end andre børn med at stjæle, begå butikstyveri og udøve hærværk, men blandt de 17-årige er dette ikke mere udbredt end blandt andre unge. Til gengæld udøver børn af fængslede – uanset alder – oftere trusler eller vold mod andre. (Baseret på spørgeskemaundersøgelse, se ovenfor.)

Svære besøgsrammer for de unge

Det kan være svært, særligt for større børn og unge, at besøge deres far i fængslet. De fleste mindre børn oplever besøgene positivt, ikke mindst som følge af forskellige tiltag i Kriminalforsorgen, der i de seneste år har forbedret besøgsforholdene for børn. De større børn og unge oplever imidlertid, at de får frataget deres telefoner og tablets, og at rammerne for besøget lægger op til en samtale, som kan være svær og uvant for både dem selv og den indsatte. Fx siger Martin på 20 år: ”Jeg var så nervøs, jeg faktisk var ved at kaste op, inden jeg skulle derind. For det var jo første gang i mange, mange, mange år, jeg skulle være alene med min far i tre timer, alene. Og jeg blev ved med at sige til min kæreste: ”Hvad fanden skal jeg snakke med ham om”?” (Baseret på 36 interviews med børn og unge.)

Søg på baf.sfi.dk