Baggrund

Børn af indsatte oplever fx usikkerhed, tabu, fattigdom og stigmatisering, og det berører hele deres hverdagsliv. For mange børn medfører en forælders fængsling usikkerhed om fremtiden og følelser af skam. Det gælder også i deres skoleliv, hvor børnene kan opleve mindreværd og kan blive udsat for mobning.

Formålet med denne undersøgelse er at afdække, hvad en fængsling betyder for familier til fængslede, og især for de fængsledes børn. Hvordan er deres forhold til familien? Hvordan har de det i skolen og fritiden, og hvordan har de det med forælderens fængsling?

For at belyse disse spørgsmål gennemføres bl.a. en kvalitativ undersøgelse, hvor 20-30 børn og den forældre, de bor hos, interviewes. Det giver unik mulighed for at undersøge fængslingens betydning for børnene, set gennem deres egne øjne.

Undersøgelsen strækker sig over 18 måneder. Som del af undersøgelsen skal der udarbejdes konkrete forslag til måder, hvorpå børnene og deres familier kan støttes.

Projektleder Helene Oldrup om undersøgelsen

Søg på baf.sfi.dk