Fakta

Omkring 6 pct. af en børneårgang oplever, at mindst én forælder har afsonet en dom. Det tal svarer nogenlunde til andelen af børn, der bliver anbragt uden for hjemmet eller andelen af børn, der lever i konstant fattigdom.

Resultaterne fra undersøgelsen Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede er udgivet i

Egmont Fonden har støttet projektet.

Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede

Hvordan ser livet ud for et barn, hvis ene forælder er i fængsel? Hvilke problemer oplever de i hverdagen, og hvilke indsatser kan hjælpe dem? Det er nogle af de spørgsmål dette forskningsprojekt, har forsøgt at besvare.

Denne undersøgelse sætter fokus på hvad en fængsling og afsoning betyder for børn af fængslede – set gennem børnenes egne øjne. Som del af undersøgelsen indgår interview med 36 børn og unge og den forældre, de bor hos.

Søg på baf.sfi.dk